Hieronder staan een aantal mooie opdrachten die ik heb gedaan. Wil je dat ik ook iets moois voor jou creëer? Neem dan contact met mij op. Ik doe het graag!

2016

Theaterstuk Baltic Blues

Door de organisatie ‘Stichting IJlst 750 jaar,’ ben ik gevraagd om twee gedichten en een spoken word tekst te schrijven voor het theaterstuk de Baltic Blues in IJlst. Het eerste gedicht werd op lakens geschilderd en langs de gracht van de stad opgehangen en diende als promotiemateriaal voor het toneelstuk. Het tweede gedicht was te lezen langs de vaarroute van het theaterstuk. De spoken word tekst werd als onderdeel van het theaterstuk gebruikt en werd voorgedragen door de actrices.

2017

De Frijtinker

In navolging van het theaterstuk de Baltic Blues ben ik door diezelfde organisatie gevraagd om een gedicht en een lied te schrijven voor het toneelstuk ‘De Frijtinker.’ Zelf heb ik er nog een spoken word tekst aan toegevoegd en die is nu ook opgenomen in het toneelstuk. Ik zal de spoken word tekst zelf gaan voordragen tijdens het toneelstuk. Lees meer op: http://underdetoer.nl/

Muun

Muun is een product van NTSC Creative. Het product is ontwikkeld om het managen van coworking spaces makkelijker en overzichtelijker te maken. Voor hen schreef ik onderstaand artikel. 

https://medium.com/collaborating-words/how-you-can-improve-productivity-in-your-coworking-space-daf1d3e457e9