Portfolio

 

Theater:

 

Baltic Blues

Door de organisatie ‘Stichting IJlst 750 jaar,’ ben ik gevraagd om twee gedichten en een spoken word tekst te schrijven voor het theaterstuk de Baltic Blues in IJlst. Het eerste gedicht werd op lakens geschilderd en langs de gracht van de stad opgehangen en diende als promotiemateriaal voor het toneelstuk. Het tweede gedicht was te lezen langs de vaarroute van het theaterstuk. De spoken word tekst werd als onderdeel van het theaterstuk gebruikt en werd voorgedragen door de acteurs.

De Frijtinker

In 2018 mocht ik meewerken aan een theaterstuk genaamd de Frijtinker.

Dit theaterstuk was de eerste voorstelling van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Ik schreef een complete scène met daarin een lied van acht minuten verwerkt, spoken word teksten en dialoog. Zelf speelde ik de rechter in deze scène. -2018

 

Workshops:

 

Gastdocent ROC Friese Poort in Sneek

Gedurende het schooljaar word ik geregeld ingezet om poëzie projecten te leiden.

Met elke klas werk ik een aantal keer. De focus ligt eerst op het kennismaken met spoken word en poëzie en daarna gaan we tekstgericht aan de slag. Als de teksten klaar zijn werk ik met de leerlingen toe naar een performance. Ik leer hen hoe belangrijk houding, intonatie en contact met het publiek is. Vaak is er aan het einde van een project een presentatiemoment in de theaterzaal van de school. -Vanaf september 2016 tot heden.

Project laaggeletterdheid

In samenwerking met het Friesland college en bibliotheken Noord ben ik gevraagd om een poëzieproject te leiden voor mensen met laaggeletterdheid. In de bibliotheken van Harlingen en Dokkum ben ik met de mensen aan de slag gegaan met poëzie. In de vier keer dat ik op elke locatie de workshop gaf heeft iedereen een gedicht geschreven vanuit een persoonlijke ervaring. Het eindresultaat is een gedichtenbundel geworden vol prachtige poëzie en tekeningen met een oplage van duizend stuks. -Vanaf april 2019 tot juni 2019.

Mural Art Festival

Door bibliotheek Leeuwarden ben ik gevraagd om tijdens een internationaal graffiti festival poëzie workshops te geven op locatie. Het festival vond plaats in een parkeergarage in Leeuwarden. Van alle deelnemende gedichten heb ik er uiteindelijk drie uitgekozen die met graffiti op de muren van de parkeergarage vereeuwigd zullen worden. -13&14 juli 2019.

 

Overig:

 

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden organiseerde vijf themabijeenkomsten in verband met de nieuwe cultuurnota. Voor elke bijeenkomst schreef ik een gedicht dat bij het thema paste en die ik voordroeg aan het begin van de sessies. Tijdens de sessies was ik aanwezig en schreef aan de hand van wat er besproken werd een poëtische reflectie die ik na de bijeenkomst voordroeg. -2019.

Gemeente Leeuwarden

In verband met de nieuwe cultuurnota organiseerde de gemeente Leeuwarden een avond voor de raadsleden. Ik ben gevraagd om een gedicht te schrijven en voor te dragen tijdens deze avond om de raadsleden enthousiast te maken om de positieve stijgende lijn van cultuur ook na Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 door te zetten. -Mei 2019.

 Schrijfresidentie ‘Leegstandsproza’

 In samenwerking met Explore the North en Vlaams literair huis deBuren organiseerde Stad in de maak het project ‘Leegstandsproza’. Ik werd gevraagd om twee weken in een schrijvershuis in de Almondestraat in Rotterdam te resideren. Een straat die binnen afzienbare tijd zal worden gesloopt. Voor dit project werd ik gekoppeld aan een buurtbewoner met wie ik in deze twee weken optrok. Ik heb een proza tekst geschreven geïnspireerd op zijn verhaal. De presentatie was aan het einde van mijn twee weken daar. Verdere presentaties zijn tijdens Explore the North (22-24 november) en in Rotterdam op 14 december (in verhalenhuis Belvédėre). -2019

Oera Linda

Voor het toneelgezelschap ‘Kom mar op’ heb ik teksten geschreven over hun openluchtspel ‘Oera Linda’. De teksten werden ingezet als promotiemateriaal.

 

Optredens:

Regelmatig word ik als dichter gevraagd om te komen optreden. Ik heb op de meest uiteenlopende podia gestaan. Van galeries tot kroegen en van festivals tot zakelijke bijeenkomsten. Je kunt me inhuren om uit eigen werk te komen voordragen of dien een verzoek in voor een speciaal voor het evenement geschreven tekst.